2 Cellos 2018 2020 aeroport Africa AI Algeria America Latina Antarctica antispy argint arme ASIA asteroid Atlanta aur bioweapon bitcoin Bitconnect Blockchain bombardiere Brazilia Buenos Aires Bunker bursa CA CA Anomalies caderea bitcoin California carantina Carmen Dan cazuri CDC CEO CEO-uri China Clearview climatice Cobra Coinhive colaps collapse Conspiratii Coreea de Nord corona coronavirus corporatii Cospiratii Covid-19 criza cryprocurrency crypto-curency cryptocurrency Cryptodollar cyptocurrency Dark Web depresie Dezastre naturale diferenta dosarele x Dr. John V. Milewski economic collapse Economice Egon von Greyerz elita Ethereum evacuare Evenimente Extraterestri Extraterestrii Ezfly Falcon 9 FEMA Filme financiar FMI Focar Georgia Germania Ghilotine globala Globalisti Gucci Guillotines hack hackeri Hackread.com hallowen hegemonia holograma Homeless Huanggang Ialia incendii Internet inundatii de namol Iran Israel Istorie Italia Jeff Bezos justiție Kali khazara Koreea lacuste Lagos Lasere Linux Litecoin locuita Lombardia Los Angeles luna mafia Maryland masoni Meritocrația Ministru Missouri Mistere Mistere adevarate Mobile Morgue moda mud flood MWO New jersey New York Nigeria noi Nord Koreea nuclear NWO NY coronavirus Oceane ONU Oregon pandemie Peninsula Pentagon peste spada Petersburg petrodolar petrol Phenian Politice predictii programul PSS Putin Q Qarantine rachete razboi razboi Rusia Recomandate Reptilieni resetare monetara Retele de socializare Roland Bernand Rotschuld rusesti Rusia Russia Samart Samsung Electronics sanctiuni Sankt Sars-Covid-19 sateliti schimbari science fiction Seattle secret Seriale turcesti serviciile secrete sf Shutdown siberia Siri Soleimani SpaceX Spania spatial spy Starbucks Stiinta Stiri SU-34 SUA Sua razboi Știri The x-files Turcia Turkey UN Uncategorized US valuri pe luna Valuri uriase Venezuela Videoclipuri Vietnam Virginia virus war Washinghton Wuhuan Wuhuan-400 ww3 x files Zapata

Asigurări RCA ieftine!

Dragoste si Secrete Rezumate

?

Termeni și condiții

2

Termeni și condiții  pentru / Terms and Conditions for http://realitatiactuale.blogspot.ro/

Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau aveti întrebări despre Termenii si Conditiile noastre, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați prin e-mail la http://realitatiactuale.blogspot.ro/p/contact.html.

If you require any more information or have any questions about our Terms and Conditions, please feel free to contact us by email at  http://realitatiactuale.blogspot.ro/p/contact.html.

Introducere ~ Introduction
Acești termeni și condiții guvernează utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web; prin utilizarea acestui site, sunteti de acord cu acesti termeni si conditii in totalitate și fără rezerve. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții sau orice parte a acestor termeni si conditii, nu trebuie să utilizați acest site.
Trebuie sa aveti cel putin 18 [optsprezece] ani pentru a utiliza acest site. Prin utilizarea acestui site și prin acordul cu acesti termeni si conditii, garantați și declarați că aveți cel puțin 18 ani.

These terms and conditions govern your use of this website; by using this website, you accept these terms and conditions in full and without reservation. If you disagree with these terms and conditions or any part of these terms and conditions, you must not use this website.
You must be at least 18 [eighteen] years of age to use this website. By using this website and by agreeing to these terms and conditions, you warrant and represent that you are at least 18 years of age.

Licenta pentru a utiliza site-ul ~ License to use website
Dacă nu se specifică altfel, http://realitatiactuale.blogspot.ro/p/contact.html și / sau licențiatorii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală publicate pe acest site și materiale utilizate pe http://realitatiactuale.blogspot.ro. Sub rezerva licenței de mai jos, toate aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt rezervate.
Puteți vizualiza, descărca numai în scopuri cache, și imprima pagini, fișiere sau alt conținut de pe site pentru uz personal, sub rezerva restricțiilor prevăzute în continuare și în altă parte în acești termeni și condiții.
Continutul acestui site este proprietatea Realitati Actuale, conform Legii Dreptului de autor.
Imaginile care au mentionata sursa au fost preluate cu Imagine: captură video si pot fi distribuite, iar acele imagini care nu au specificata sursa, sunt proprietatea blogului Realitati Actuale. Toate imaginile pot fi distribuite doar cu conditia de a specifica sursa.

Unless otherwise stated, and/or its licensors own the intellectual property rights published on this website and materials used on . Subject to the license below, all these intellectual property rights are reserved.
You may view, download for caching purposes only, and print pages, files or other content from the website for your own personal use, subject to the restrictions set out below and elsewhere in these terms and conditions.
The content of this site is owned by Realitati Actuale,according to Copyright Law.Images that have mentioned
  source, were taken with Image: Video capture and can be distributed, and those images  not specified source are the property website it's Realitati Actuale. All images can be distributed only provided to specify the source.

You must not: Tu nu trebuie:
 • republica material de pe acest site în nicio imprimare nici mass-media digitale sau documente (inclusiv republicarea pe un alt site web);
 • republish material from this website in neither print nor digital media or documents (including republication on another website); 
 • vinde, închiria sau sub-licență materiale de pe site;
 • sell, rent or sub-license material from the website;
 • reproduce, duplica, copia sau altfel exploata material de pe acest site în scop comercial;
 • reproduce, duplicate, copy or otherwise exploit material on this website for a commercial purpose;
 • edita sau altfel modifica orice material de pe site-ul;
 • edit or otherwise modify any material on the website;
 • redistribuiți material de pe acest site - cu excepția conținutului voi specific și în mod expres disponibile pentru redistribuire; sau
 • redistribute material from this website - except for content specifically and expressly made available for redistribution; or
 • republica sau reproduce orice parte a acestui website prin utilizarea de ansamblu sau screenscrapers.
 • republish or reproduce any part of this website through the use of iframes or screenscrapers.
În cazul în care conținutul este facut special disponibil pentru redistribuire, acesta poate fi redistribuit numai în cadrul organizației dumneavoastră.
Where content is specifically made available for redistribution, it may only be redistributed within your organisation.

Utilizare acceptabilă ~ Acceptable use
Nu trebuie să utilizați acest site în orice mod care provoacă sau pot provoca, deteriorarea site-ul sau de reducere a disponibilității sau accesibilitatea http://www.flory4all.com/ sau în orice mod care este ilegal, ilegal, fraudulos sau dăunătoare, sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, ilegale, frauduloase sau dăunătoare.
You must not use this website in any way that causes, or may cause, damage to the website or impairment of the availability or accessibility of or in any way which is unlawful, illegal, fraudulent or harmful, or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent or harmful purpose or activity.

Nu trebuie să utilizați acest site pentru a copia, stoca, gazdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legată de) orice spyware, virus de computer, troian, vierme, keystroke logger, rootkit sau alte program de calculator rău intenționat.
You must not use this website to copy, store, host, transmit, send, use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) any spyware, computer virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit or other malicious computer software.
Tu nu trebuie să desfășori activități sistematice sau automate de colectare a datelor sau în legătură cu acest site fără acordul expres scris http://realitatiactuale.blogspot.ro/
You must not conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to this website without 's express written consent to http://realitatiactuale.blogspot.ro/

This includes:
 • scraping
 • data mining
 • data extraction
 • data harvesting
 • 'framing' (iframes)
 • Article 'Spinning'
Nu trebuie să utilizați acest website sau orice parte a acesteia, transmite sau a trimite comunicări comerciale nesolicitate.

Nu trebuie să utilizați acest site pentru orice scopuri legate de marketing fără acordul expres scris al
http://realitatiactuale.blogspot.ro/
You must not use this website or any part of it to transmit or send unsolicited commercial communications.
You must not use this website for any purposes related to marketing without the express written consent of .

Restricted access
Access to certain areas of this website is restricted. reserves the right to restrict access to certain areas of this website, or at our discretion, this entire website. may change or modify this policy without notice.
If provides you with a user ID and password to enable you to access restricted areas of this website or other content or services, you must ensure that the user ID and password are kept confidential. You alone are responsible for your password and user ID security..
may disable your user ID and password at 's sole discretion without notice or explanation.

Conținut de Utilizator ~ User content
În acești termeni și condiții, "conținutul utilizator" înseamnă un material (inclusiv, dar fără a se limita texte, imagini, materiale audio, materiale video și materiale audio-vizuale) pe care le trimiteți la acest site, în orice scop.
In these terms and conditions, “your user content” means material (including without limitation text, images, audio material, video material and audio-visual material) that you submit to this website, for whatever purpose.
Acordați la nivel mondial, irevocabil, scutită de redevențe, non-exclusiv de a folosi, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui conținutul utilizator în orice mass-media existente sau viitoare. De asemenea, acorda http://realitatiactuale.blogspot.ro/ dreptul de a sub-licență acestor drepturi, precum și dreptul de a introduce o acțiune în încălcare a acestor drepturi.
You grant to a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute your user content in any existing or future media. You also grant to the right to sub-license these rights, and the right to bring an action for infringement of these rights.
Conținutul dvs. de utilizator nu trebuie să fie ilegal sau ilegal, nu trebuie să încalce drepturile legale a oricarui terțe părți, și nu trebuie să fie capabil de a da naștere la o acțiune în justiție împotriva dumneavoastră sau dacă http://realitatiactuale.blogspot.ro/ sau o terță parte (în fiecare caz sub nici o lege aplicabilă).
Your user content must not be illegal or unlawful, must not infringe any third party's legal rights, and must not be capable of giving rise to legal action whether against you or or a third party (in each case under any applicable law).
Nu trebuie să prezinte nici un conținut al oricarui utilizator pe site-uri care sunt sau au fost vreodată obiectul unei proceduri judiciare în pericol sau reale sau alte plângeri similare.
You must not submit any user content to the website that is or has ever been the subject of any threatened or actual legal proceedings or other similar complaint.
http://realitatiactuale.blogspot.ro/ isi rezerva dreptul de a edita sau șterge orice material prezentat la acest site, sau stocate pe serverele de http://realitatiactuale.blogspot.ro/, sau găzduite sau publicate pe acest site.
http://realitatiactuale.blogspot.ro reserves the right to edit or remove any material submitted to this website, or stored on the servers of , or hosted or published upon this website.
http://realitatiactuale.blogspot.ro/ are drepturile prevăzute la acești termeni și condiții în ceea ce privește conținutul utilizator, http://realitatiactuale.blogspot.ro / nu se angajează să monitorizeze prezentarea unui astfel de conținut, sau publicarea astfel de conținut de pe acest site.
http://realitatiactuale.blogspot.ro 's rights under these terms and conditions in relation to user content, does not undertake to monitor the submission of such content to, or the publication of such content on, this website.

Nu se ofera garantii ~ No warranties
Acest site este oferit "ca atare", fără reprezentări sau garanții, explicite sau implicite. http://realitatiactuale.blogspot.ro nu face declarații sau garanții cu privire la acest website sau informațiile și materialele furnizate pe acest site.
This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website.
Fără a aduce atingere caracterului general al alineatului precedent, http://realitatiactuale.blogspot.ro nu garantează că:
 • acest site va fi mereu disponibil, sau disponibile la toate; sau
 • informațiile de pe acest site sunt complete, adevărate, exacte sau non-înșelătoare.
Nimic de pe acest site constituie, sau este menit să constituie, consiliere de orice fel. Dacă aveți nevoie de sfat în legătură cu orice problemă juridică, financiară sau medical ar trebui sa consulte un profesionist adecvat.
Without prejudice to the generality of the foregoing paragraph, does not warrant that:
 • this website will be constantly available, or available at all; or
 • the information on this website is complete, true, accurate or non-misleading.
Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any legal, financial or medical matter you should consult an appropriate professional.
  Caracter rezonabil ~ Reasonableness
  Prin utilizarea acestui site, sunteti de acord ca excluderile și limitările de răspundere prevăzute în acest site disclaimer sunt rezonabile.
  Dacă nu cred că sunt rezonabile, nu trebuie să utilizați acest site.
  By using this website, you agree that the exclusions and limitations of liability set out in this website disclaimer are reasonable.
  If you do not think they are reasonable, you must not use this website.

  Încălcarea acestor termeni si conditii ~ Breaches of these terms and conditions
  Fără prejudiciu la http://realitatiactuale.blogspot.ro alte drepturi sub acesti termeni si conditii, daca se încalcă acești termeni și condiții în orice mod, http://realitatiactuale.blogspot.ro  poate lua măsuri, cum ar fi http://realitatiactuale.blogspot.ro consideră necesar să se ocupe de încălcarea, inclusiv suspendarea accesul la site-ul, care interzice tu să accesați site-ul, blocarea calculatoare cu ajutorul adresei IP de la accesarea site-ului, contactați furnizorul dvs. de servicii de internet pentru a solicita că ei bloca accesul la site-ul și / sau punerea procedurilor judiciare împotriva ta.
  Without prejudice to http://realitatiactuale.blogspot.ro's other rights under these terms and conditions, if you breach these terms and conditions in any way, may take such action as deems appropriate to deal with the breach, including suspending your access to the website, prohibiting you from accessing the website, blocking computers using your IP address from accessing the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website and/or bringing court proceedings against you.

  Variație ~ Variation
  Realitati Actuale poate revizui acesti termeni si conditii de la timp la timp. Termeni și condițiile revizuite se vor aplica la utilizarea acestui site de la data publicării termeniilor și condițiilor revizuite pe acest site. Vă rugăm să verificați această pagină periodic pentru a vă asigura că sunteti familiarizați cu versiunea curentă.

  Realitati actuale may revise these terms and conditions from time-to-time. Revised terms and conditions will apply to the use of this website from the date of the publication of the revised terms and conditions on this website. Please check this page regularly to ensure you are familiar with the current version.

  Assignment
  may transfer, sub-contract or otherwise deal with 's rights and/or obligations under these terms and conditions without notifying you or obtaining your consent.
  You may not transfer, sub-contract or otherwise deal with your rights and/or obligations under these terms and conditions.

  Severability
  If a provision of these terms and conditions is determined by any court or other competent authority to be unlawful and/or unenforceable, the other provisions will continue in effect. If any unlawful and/or unenforceable provision would be lawful or enforceable if part of it were deleted, that part will be deemed to be deleted, and the rest of the provision will continue in effect.

  Întregul acord ~ Entire agreement
  Acești termeni și condiții, împreună cu Politica de confidențialitate constituie întregul acord între dumneavoastră și http://realitatiactuale.blogspot.ro  în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site și înlocuiesc toate acordurile anterioare cu privire la utilizarea acestui site.

  These terms and conditions, together with 's Privacy Policy constitute the entire agreement between you and  http://realitatiactuale.blogspot.ro in relation to your use of this website, and supersede all previous agreements in respect of your use of this website.

  About these website Terms and Conditions
  We created these website terms and conditions using the TOS/T&C generator available from Privacy Policy Online.
  http://realitatiactuale.blogspot.ro/'s details
  The full name of  http://realitatiactuale.blogspot.ro/ is Realitati Actuale.
  You can contact by email at our email address link at the top of this Terms and Conditions document.

  Termeni și condiții

  [blogger][facebook][disqus]

  Menu F

  Author Name

  Formular de contact

  Nume

  E-mail *

  Mesaj *

  Un produs Blogger.

  s